Duac Logo

404

Ups... Szukasz strony,
której nie ma w naszym serwisie.

Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53 i przez GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26 jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie GSK Commercial Sp. z o.o. i GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą GSK Commercial Sp. z o.o. i GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

Serwis w części oznaczonej "Informacje dla profesjonalistów medycznych" stanowi część specjalistyczną, co oznacza, że materiały zamieszczone na tej stronie są informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla osób wykonujących zawód lekarza, farmaceuty i innych osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych.

Materiały zamieszczone na stronach "Informacje dla profesjonalistów medycznych" mogą być materiałami o charakterze promocyjnym. Środki farmaceutyczne wymienione w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Serwis nie publikuje zewnętrznych (poza GSK) treści o charakterze reklamowym.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane GSK Commercial Sp. z o.o. i GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. jako poufne. GSK Commercial Sp. z o.o. i GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez GSK Commercial Sp. z o.o. i GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu. GSK Commercial Sp. z o.o. i GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

GSK Commercial Sp. z o.o. i GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez GSK Commercial Sp. z o.o. oraz GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

© Copyright: GSK Commercial Sp. z o.o. i GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się treścią niniejszego regulaminu (dalej "Regulamin"), który określa zasady korzystania z serwisu internetowego firmy GSK Commercial Sp. z o.o. dostępnego pod adresem www.duac.pl (dalej "Serwis")

Korzystając z Serwisu użytkownik (dalej Użytkownik) akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000226852. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu:

Dane osobowe i ochrona danych osobowych

Prawo właściwe

Informacje o "cookies" i IP

Prawo autorskie

Polityka Cookies

Jak większość firm, GlaxoSmithKline wykorzystuje pliki cookies, aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie Stron Internetowych GlaxoSmithKline.

Pliki cookie, złożone z ciągu liter i znaków, są umieszczane w Twoim komputerze przez serwery stron internetowych. Pozwalają one właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Cookie nie mogą być wykorzystane przez GlaxoSmithKline do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera.

Dane zbierane i generowane przez pliki cookie (p_auth) na Stronach Internetowych GlaxoSmithKline mogą służyć różnym celom, w tym poniższym:

GlaxoSmithKline nie udostępnia powierzchni reklamowej na swoich serwisach podmiotom trzecim, lecz nie mamy kontroli nad reklamodawcami, którym usługodawcy internetowi umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu.

Istnieje prawny obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookie, z wyjątkiem plików cookie należących do kategorii „Konieczność”. Zgodę tą możesz wyrazić poprzez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookie lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę www.aboutcookies.org, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookie w różnych przeglądarkach.

Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

Mapa serwisu