Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityką Cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookie lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.

×

Witamy na stronie poświęconej leczeniu
trądziku pospolitego.

Logowanie dla lekarzy


Regulamin Serwisu GSK

Postanowienia wstępne i definicje.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Informacje.

Warunki techniczne.

Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela.

Dane osobowe.

Postępowanie reklamacyjne.

Prawo właściwe.

Ochrona prywatności.

Informacje o "cookies" i IP.

Prawo własności intelektualnej.

Postanowienia końcowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

PL/PR/0115/15

Polityka korzystania z plików cookie

Jak większość firm, spółki z grupy GlaxoSmithKline wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie korzystania ze stron internetowych i Serwisów. Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki cookies oraz w jakim celu wykorzystujemy je na naszych stronach internetowych. Pliki cookies to niewielkie pliki złożone z ciągu liter i znaków, które są umieszczane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwery stron internetowych. Podmiotami zamieszczającymi pliki cookies na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym są GSK Commercial Sp. z o.o. . („GSK”). Pliki cookies pozwalają właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Pliki cookies nie mogą być wykorzystane przez GSK do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera. GSK wykorzystuje dane zbierane i generowane przez pliki cookies w następujących celach:

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w wyżej wymienionych celach przez partnerów GSK. GSK nie udostępnia na swoich Serwisach powierzchni reklamowej podmiotom trzecim, lecz nie ma kontroli nad reklamodawcami, którym dostawcy usług internetowych umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu. GSK ma obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, z wyjątkiem plików cookies niezbędnych do umożliwienia Ci korzystania ze strony internetowej (np. niezbędnych do zalogowania na stronie). Zgodę tą możesz wyrazić, włączając obsługę plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Możesz ustawić opcje Twojej przeglądarki internetowej tak, by każdorazowo informowała Ciebie o nowych plikach cookies w celu podjęcia decyzji co do ich instalacji. Możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies, wyłączając ich obsługę lub ograniczając ich działanie w Twojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów Serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookies, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookies lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

PL/PR/0013/15(1)

Polityka prywatności GSK Polska

GlaxoSmithKline („GSK”) działa z poszanowaniem prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i podejmuje się ochrony ich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest GSK Commercial Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa.

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego jest GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady zbierania, transferu, przetwarzania, wykorzystania oraz praktyki w zakresie zabezpieczeń związanych z www.duac.pl ("Serwisem"). Dokument stanowi integralną część Regulaminu.

Wiążący Charakter

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy jego Użytkownik Profesjonalny powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Opis informacji jakie GSK może zbierać oraz tego w jaki sposób informacje są wykorzystywane:

Informacje, jakie możemy zbierać od Użytkowników Profesjonalnych Serwisu

GSK może bezpośrednio zbierać dane osobowe Użytkowników Profesjonalnych (w szczególności imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) tylko na konkretne żądanie lub/oraz gdy w sposób dobrowolny Użytkownik Profesjonalny poda GSK te dane za pośrednictwem Serwisu. Podane dane GSK może wykorzystywać w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkownika Profesjonalnego, rozwijania poziomu świadczonej usługi lub treści Serwisu, dostarczania Użytkownikowi Profesjonalnemu wskazówek, użytecznych informacji, wiadomości o produktach i usługach GSK, w tym nowościach, w zakresie w jakim Użytkownik Profesjonalny wyrazi dobrowolną zgodę na powyższe. GSK informuje, iż w zakresie zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego, osoba wykonująca zawód medyczny jest obowiązana do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres miejsca wykonywania zawodu) na podstawie art. 36e oraz art. 36f ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.).

GSK może również poprosić Użytkownika Profesjonalnego o podanie daty urodzenia oraz właściwego identyfikatora Prawa Wykonywania Zawodu, aby za pomocą usługi dostarczanej przez Active Pharma Sp. z o.o. (www.activepharma.pl/oferta/komponenty/net-doctor) dokonać weryfikacji uprawnienia Użytkownika Profesjonalnego do uzyskania żądanej treści, która zgodnie z przepisami prawa dedykowana jest wyłącznie fachowym pracownikom ochrony zdrowia.

O ile Użytkownik Profesjonalny wyrazi dobrowolną zgodę lub znajdzie zastosowanie inna prawem przewidziana przesłanka, jego dane osobowe będą mogły zostać przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do państw niegwarantujących odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

GSK może również zbierać o Użytkowniku Profesjonalnym informacje z innych źródeł niż Użytkownik Profesjonalny. W takiej sytuacji GSK niezwłocznie po utrwaleniu takich danych osobowych poinformuje Użytkownika Profesjonalnego w zakresie wymaganym przez art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdemu Użytkownikowi Profesjonalnemu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo żądania poprawiania danych, jak również uprawnienie do odwołania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych osobowych na przyszłość, co może wiązać się z utratą możliwości korzystania z zamówionej funkcjonalności Serwisu, dla której zapewnienia niezbędne było podanie danych osobowych. Powyższe uprawnienia Użytkownik Profesjonalny może zrealizować samodzielnie, logując się do swojego profilu Użytkownika.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

GSK podejmuje uzasadnione i rozsądne środki celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Profesjonalnych. GSK wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem. W szczególności wykorzystywane jest:

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

GSK nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych Użytkownika Profesjonalnego osobom trzecim. GSK może jednak powierzyć przetwarzanie danych osobowych usługodawcom, z których GSK korzysta w związku z realizacją Serwisu, a także innym spółkom z grupy kapitałowej GlaxoSmithKline. Takie podmioty mogą w celu wykonania usługi na rzecz GSK uzyskiwać dostęp do danych osobowych Użytkowników Profesjonalnych, jednak GSK zapewnia że takie podmioty zostaną zobowiązane do zachowania takich samych standardów ochrony danych i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych dla własnych celów, w tym celów marketingowych.

W zakresie związanym z tworzeniem i obsługą Serwisu dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone spółce Active Pharma Sp. z o.o., ul. Strużańska 7A 05-119 Legionowo.

Dodatkowo, w związku z prawnymi zobowiązaniami podmiotów z grupy GlaxoSmithKline w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, podane przez Użytkownika Profesjonalnego dane osobowe mogą zostać przekazane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w powyższym zakresie odbiorcom danych, w tym właściwym organom regulacyjnym oraz podmiotom odpowiedzialnym.

Anonimowość

W przypadkach, w których jest to możliwe, zapewnia się możliwość korzystania przez Państwa z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usług lub ze względu na właściwość usługi albo wynika to z przepisów prawa.

Dobrowolność a obowiązek podania danych osobowych

Wszelkie dane osobowe Użytkownika Profesjonalnego udostępniane w Serwisie mają charakter dobrowolny. Jednakże zgodnie z art. 36f ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) dane osobowe podawane przez osoby wykonujące zawód medyczny w związku ze zgłoszeniem działania niepożądanego produktu

Dane nie będące danymi osobowymi
Wykorzystanie adresów IP

Adres IP („Internet Protocol”) to zestaw cyfr, który jest w sposób automatyczny przypisywany do Twojego urządzenia, kiedy logujesz się do Twojego dostawcy usługi Internetu lub lokalnej sieci (LAN) działającej w Twojej organizacji lub sieci szerokopasmowej (WAN). Serwery sieciowe automatycznie identyfikują twój urządzenie po adresie IP przypisanym do Ciebie podczas sesji online.

GSK lub podmioty trzecie działające na zlecenie GSK mogą wykorzystywać adresy IP w celach związanych z administrowaniem systemem lub nadzorem nad korzystaniem z Serwisu. Adresy IP Użytkowników Profesjonalnych nie będą wiązane z danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika Profesjonalnego. Oznacza to, że odnotowywane będą unikalne dane Użytkownika Profesjonalnego, ale sam Użytkownik Profesjonalny pozostanie anonimowy.

Dane są przetrzymywane przez okres 12 miesięcy, a następnie archiwizowane.

Cookies

W ramach Serwisu GSK wykorzystuje Cookies w celu analizowania jego działania oraz dla zwiększania satysfakcji czerpanej przez Użytkowników Profesjonalnych z korzystania z Serwisu. Cookies to niewielkie pliki, składające się z ciągów liter lub cyfr, umieszczane na Twoim urządzeniu przez serwery stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej o cookies i sposobie wykorzystywania ich przez GSK, proszę zapoznaj się z Polityką Cookies.

Linki do innych stron internetowych

Niniejszy Serwis może, jako udogodnienie dla Użytkowników Profesjonalnych, zawierać linki do innych stron internetowych GSK lub osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie stosuje się do takich innych stron internetowych. Zamieszczenie w Serwisie przez GSK linku do strony internetowej nie oznacza, że GSK w sposób wiążący zweryfikowało dostępność, treść lub politykę prywatności podmiotu prowadzącego taką stronę internetową.

W każdym przypadku zapoznaj się z polityką prywatności na stronie www do której prowadzi link, zanim udostępnisz na niej jakiekolwiek Twoje dane osobowe.

PL/PR/0116/15

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Przeciwwskazania: Duac nie powinien być stosowany u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na: klindamycynę, linkomycynę, benzoilu nadtlenek, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego.

Działania niepożądane produktu leczniczego Duac występujące bardzo często (>1/10): zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, łuszczenie, przesuszenie (Zgłaszane jako objawy w stopniu łagodnym) oraz często (>1/100 do <1/10): zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: uczucie palenia/pieczenia.

Dalsze informacje o leku dostępne na życzenie:
Stiefel, społka GSK, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
tel. 0 22 576 90 00, fax 0 22 576 90 01 www.stiefel.pl
prowadzący reklamę leku na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.