Polecam Ci Akademię Trądziku Stiefel, pod tym linkiem

Serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityką Cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookie lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.

×

Witamy na stronie poświęconej leczeniu
trądziku pospolitego.

Logowanie dla lekarzy


Regulamin Serwisu GSK

Postanowienia wstępne i definicje.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu.

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Informacje.

Warunki techniczne.

Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela.

Dane osobowe.

Postępowanie reklamacyjne.

Prawo właściwe.

Ochrona prywatności.

Informacje o "cookies" i IP.

Prawo własności intelektualnej.

Postanowienia końcowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

PL/PR/0115/15

Polityka korzystania z plików cookie

Jak większość firm, spółki z grupy GlaxoSmithKline wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby pozyskiwać informacje pozwalające między innymi na usprawnienie korzystania ze stron internetowych i Serwisów. Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki cookies oraz w jakim celu wykorzystujemy je na naszych stronach internetowych. Pliki cookies to niewielkie pliki złożone z ciągu liter i znaków, które są umieszczane w Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez serwery stron internetowych. Podmiotami zamieszczającymi pliki cookies na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym są GSK Commercial Sp. z o.o. . („GSK”). Pliki cookies pozwalają właścicielowi witryny, którą odwiedzasz, odróżnić Ciebie od innych użytkowników strony. Pliki cookies nie mogą być wykorzystane przez GSK do uruchomienia jakiegokolwiek kodu na Twoim komputerze, a co za tym idzie, nie mogą służyć do uruchomienia na nim wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Nie mogą również posłużyć do przeglądania zawartości Twojego komputera. GSK wykorzystuje dane zbierane i generowane przez pliki cookies w następujących celach:

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w wyżej wymienionych celach przez partnerów GSK. GSK nie udostępnia na swoich Serwisach powierzchni reklamowej podmiotom trzecim, lecz nie ma kontroli nad reklamodawcami, którym dostawcy usług internetowych umożliwili umieszczanie reklam w trakcie przeglądania przez Ciebie internetu. GSK ma obowiązek uzyskania Twojej zgody na używanie wszystkich rodzajów plików cookies, z wyjątkiem plików cookies niezbędnych do umożliwienia Ci korzystania ze strony internetowej (np. niezbędnych do zalogowania na stronie). Zgodę tą możesz wyrazić, włączając obsługę plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Możesz ustawić opcje Twojej przeglądarki internetowej tak, by każdorazowo informowała Ciebie o nowych plikach cookies w celu podjęcia decyzji co do ich instalacji. Możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies, wyłączając ich obsługę lub ograniczając ich działanie w Twojej przeglądarce internetowej. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować obniżenie funkcjonalności Serwisu, na przykład, możesz nie mieć dostępu do wszystkich obszarów Serwisu bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookies, w tym jak dostosować lub zmieniać ustawienia Twojej przeglądarki w celu zablokowania plików cookies lub informowania o ich wysyłaniu, skorzystaj z funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce lub odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/, na której znajdziesz informacje na temat zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach.

PL/PR/0013/15(1)

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja [Maj 2018]

Cenimy sobie możliwość przekazywania Państwu informacji poprzez interakcje z Państwem, niezależnie od tego, czy interakcje mają charakter bezpośredni, czy odbywają się za pośrednictwem naszych platform cyfrowych (takich jak nasze aplikacje mobilne i strony internetowe), czy też przy wykorzystaniu innych metod.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera objaśnienia dotyczące sposobu, w jaki spółka GlaxoSmithKline i należące do niej spółki („GSK”, „Spółka”, „my” oraz wszelkie odmiany tego słowa) gromadzą, wykorzystują i udostępniają przekazywane im przez Użytkowników dane osobowe lub które mogą w inny sposób pozyskać lub wygenerować, a które dotyczą Użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami przy użyciu jednej z metod opisanych w zakładce „Dane kontaktowe GSK”.

Spis treści

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i gdzie je uzyskujemy?
 2. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?
 3. Kiedy udostępniamy dane osobowe Użytkownika?
 4. Przez jaki okres będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika?
 5. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkownika?
 6. Realizacja uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
 7. Pliki cookie i inne technologie
 8. Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi
 9. Kontakt z nami

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i gdzie je uzyskujemy?

W przypadku Użytkowników będących osobami wykonującymi zawód medyczny uprawnionymi do wystawiania recept – lekarzy, którzy korzystają z niniejszego Serwisu w ramach wykonywania zawodu lekarza, GSK może gromadzić m.in. następujące dane:

GSK może również przetwarzać dane o stanie zdrowia Użytkownika. Przykładowo, jeżeli Użytkownik poinformuje nas o swoim aktualnym stanie zdrowia lub jeżeli otrzymamy informację o doznaniu przez Użytkownika działania niepożądanego związanego z jednym z naszych produktów lub jeżeli informacje o stanie zdrowia można wywieść z informacji przekazanych nam przez Użytkownika przy skontaktowaniu się z nami z jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku przetwarzania tego rodzaju informacji o Użytkowniku podejmiemy – o ile będzie to wymagane przepisami prawa – odpowiednie kroki w celu uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie przez nas tych informacji.

W jaki sposób uzyskujemy dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe możemy gromadzić w trakcie monitorowania naszych narzędzi i usług technologicznych, w tym wiadomości elektronicznych wysyłanych do i przez GSK.
W pozostałych przypadkach gromadzimy i generujemy informacje o Użytkowniku, jeżeli Użytkownik nam je przekaże lub jeżeli kontaktuje się z nami bezpośrednio. Takie sytuacje mają miejsce, gdy np. Użytkownik rejestruje się na jednej z naszych platformach cyfrowych, nawiązuje kontakt z jednym z naszych przedstawicieli handlowych, bierze udział w organizowanych przez nas eventach lub w eventach z naszym udziałem, a także gdy Użytkownik kontaktuje się z obsługą klienta lub przekazuje informacje zwrotne. Możemy łączyć posiadane przez nas informacje o Użytkowniku uzyskane z różnych źródeł, w tym informacje przekazane nam przez samego Użytkownika.

2. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika możemy wykorzystywać w celu:

 1. świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym personalizowania treści na naszych platformach cyfrowych w celu dostosowania ich do profilu lub upodobań Użytkownika, a także poprawiania jakości naszych usług;
 2. kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym:
  • udzielania odpowiedzi na pytania oraz wnioski o świadczenie usług, a także zwracania się z wnioskiem o informacje zwrotne;
  • przesyłania ważnych zawiadomień dotyczących m.in. zmian naszych warunków, zasad i polityki;
  • przesyłania zawiadomień o charakterze technicznym, aktualizacji, alertów zabezpieczeń, a także komunikatów wsparcia technicznego oraz komunikatów o charakterze administracyjnym.
 3. zarządzania naszą bieżącą działalnością, w tym:
  • przestrzegania obowiązujących przepisów, zasad, regulacji, wytycznych, kodeksów, a także zasad i regulacji branżowych/zawodowych;
  • zastosowania się do żądań lub wniosków ze strony krajowych i zagranicznych organów regulacyjnych lub rządowych, sądów i organów ścigania, a także ustosunkowania się do pism procesowych lub w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym; oraz
  • badania sprawy i podejmowania działań wobec Użytkowników, którzy naruszają nasze zasady lub którzy postępują w sposób niezgodny z prawem lub wyrządzają szkodę innym osobom lub ich mieniu.
 4. zarządzania naszą bieżącą działalnością, w tym:
  • na potrzeby wewnętrzne, m.in. audyt, analiza danych i badania, które pomagają nam dostarczać i ulepszać nasze platformy cyfrowe GSK, treści i usługi;
  • monitorowania i analizowania trendów, metod wykorzystywania oraz działań związanych z naszymi produktami i usługami w celu ustalenia, jakie elementy naszych cyfrowych platform i usług cieszą się największym zainteresowaniem, a także w celu poprawy jakości projektu i zawartości naszych platform; oraz
  • przekazywanie Użytkownikowi aktualnych danych kontaktowych.

Na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

3. Kiedy udostępniamy dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika możemy udostępniać:

Przekazywanie danych do krajów innych niż kraj zamieszkania Użytkownika

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika do krajów innych niż kraj zamieszkania Użytkownika. Kraje, do których przekazywane są dane osobowe Użytkownika, mogą nie oferować poziomu ochrony danych osobowych równoważnego poziomowi przewidzianemu przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania Użytkownika. O ile zajdzie taka konieczność podejmiemy kroki w celu zapewnienia, aby przekazywane dane Użytkownika były odpowiednio zabezpieczone, na przykład poprzez zawieranie umów w sprawie transferu danych osobowych. W przypadku zawarcia umowy w sprawie transferu danych osobowych lub wdrożenia podobnych środków ochrony. Stosowną kopię możemy udostępnić Użytkownikowi, jeśli skontaktuje się z nami za pomocą jednej z metod określonych w zakładce „Dane kontaktowe GSK”.

Strony internetowe podmiotów trzecich

Od czasu do czasu możemy udostępniać hiperłącza do stron internetowych lub aplikacji mobilnych, które do nas nie należą lub które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych. Użytkownik, który zdecyduje się skorzystać z takich stron internetowych, powinien zapoznać się z regulaminami lub polityką prywatności obowiązującymi na danej stronie lub aplikacji mobilnej, z której korzysta, aby zrozumieć stosowane przez podmioty trzecie zasady dotyczące prywatności.

4. Przez jaki okres będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika?

Wdrożyliśmy politykę przechowywania danych osobowych, która określa okres przechowywania danych Użytkownika. Okres przechowywania danych zależy od rodzaju informacji, celu gromadzenia danych oraz systemu działającego w ramach naszych platform cyfrowych, w których przechowywane są informacje. Zasadniczo dane osobowe Użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne. Przykładowo, aby udostępnić Użytkownikowi na jego wniosek, kanały cyfrowe (takie jak nasze strony internetowe), nasze produkty i usługi.

5. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkownika?

W celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem wykorzystujemy szereg różnorodnych technologii i procedur bezpieczeństwa. Starannie dobieramy naszych dostawców i zobowiązujemy ich do stosowania odpowiednich środków mających na celu ochronę poufności i zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika. Przekazywanie nam informacji za pośrednictwem Internetu lub połączenia z siecią telefonii komórkowej może jednak okazać się niezupełnie bezpieczne tym samym taki przekaz odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

6. Realizacja uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności

Użytkownik ma prawo:

Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp do dotyczących go danych osobowych będących w posiadaniu GSK lub jeśli jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Użytkownika będące w naszym posiadaniu są niedokładne lub nieaktualne lub jeśli Użytkownik chce ograniczyć przetwarzanie danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych, powinien skontaktować się z nami za pomocą jednej z metod określonych w zakładce „Dane kontaktowe GSK”.

Co w przypadku, gdy Użytkownik nie chce przekazywać nam swoich danych osobowych?

W przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji co do zaprzestania udostępniania nam swoich danych osobowych Użytkownik może zawsze odstąpić od udostępniania nam swoich danych osobowych.

Sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych będzie respektowany zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi w tym obszarze. Sprzeciw Użytkownika może nam jednak uniemożliwić podjęcie działań niezbędnych do realizacji celów określonych powyżej. Taki sprzeciw może również oznaczać niemożność skorzystania przez Użytkownika z oferowanych przez nas usług i produktów, jeśli Użytkownik nie przekaże nam swoich danych osobowych lub jeśli – po przekazaniu nam swoich danych – Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Spółka GSK może być zobowiązana lub uprawniona do zachowania danych Użytkownika w celu wywiązywania się z ciążących na niej obowiązków prawnych i regulacyjnych, a także w celu ochrony i realizacji swoich praw i interesów na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

7. Pliki cookie i inne technologie

Strony internetowe, usługi online, aplikacje interaktywne, wiadomości e-mail i reklamy GSK mogą korzystać z plików cookie i innych technologii, takich jak identyfikatory urządzeń, w celu zwiększenia komfortu Użytkownika, ułatwienia nam zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są nasze platformy – przykładowo, które części naszych stron były odwiedzane i które wiadomości zostały otwarte, a także do oceny skuteczności reklam i usług. Zasadniczo, dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie traktujemy jako dane niebędące danymi osobowymi. Jednak w zakresie, w jakim adres IP lub podobne identyfikatory, są na podstawie obowiązującego lokalnie prawa uważane za dane osobowe, to takie identyfikatory oraz dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie, które można powiązać z takimi identyfikatorami, uznajemy za dane osobowe.

Więcej o plikach cookie

Wykorzystujemy pliki cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszych stron internetowych. Cookie to unikalny kod numeryczny przesyłany do przeglądarki komputera Użytkownika w celu śledzenia zainteresowań i preferencji Użytkownika oraz rozpoznania go jako Użytkownika. Za pomocą plików cookie i innych technologii takie dane mogą być gromadzone automatycznie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapobiec automatycznemu gromadzeniu danych, należy zapoznać się z zakładką „Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi” poniżej. Należy pamiętać o tym, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje naszych stron internetowych będą niedostępne.

Pliki cookie wykorzystujemy w różnych celach:

8. Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi

Po przekazaniu nam swoich danych osobowych Użytkownik może na wiele sposobów kontrolować sposób przetwarzania tych danych, bez konieczności realizowania któregokolwiek z uprawnień opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Zarządzanie plikami cookie i innymi preferencjami

Wiele przeglądarek internetowych umożliwia Użytkownikowi zarządzanie jego preferencjami. Opcje przeglądarki można ustawić tak, aby wyłączała pliki cookie lub usuwała niektóre z nich. Użytkownik może zarządzać innymi technologiami śledzenia w taki sam sposób, w jaki zarządza plikami cookie, korzystając w tym celu z ustawień opcji przeglądarki.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć lub usunąć pliki cookie, nie wszystkie elementy platformy cyfrowej GSK mogą działać zgodnie z przeznaczeniem, co może mieć wpływ na komfort korzystania z naszych stron internetowych.

9. Kontakt z nami

Administrator Danych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-283-32- 29. Kapitał zakładowy: 39 538 000, 00 PLN

Skontaktuj się z Inspektorem Danych Osobowych GSK: PL.CPA@gsk.com

Dane kontaktowe GSK

Wszelkie pytania, uwagi i wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować do lokalnej spółki powiązanej GSK, korzystając z danych kontaktowych wskazanych poniżej. Kontaktując się z nami, prosimy o wskazanie nazwy odwiedzonych stron, a także sposób, w jaki możemy się z Państwem skontaktować.

PL/PR/0017/18

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Przeciwwskazania: Duac nie powinien być stosowany u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na: klindamycynę, linkomycynę, benzoilu nadtlenek, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego.

Działania niepożądane produktu leczniczego Duac występujące bardzo często (>1/10): zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rumień, łuszczenie, przesuszenie (Zgłaszane jako objawy w stopniu łagodnym) oraz często (>1/100 do <1/10): zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: uczucie palenia/pieczenia.

Dalsze informacje o leku dostępne na życzenie:
Stiefel, społka GSK, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
tel. 0 22 576 90 00, fax 0 22 576 90 01 www.stiefel.pl
prowadzący reklamę leku na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego.